نماد اعتماد الکترونیکی

لباس نوزادی استیکر به آوران یک محصول وجود دارد.