شامپو طلایی جانسون

محصولات بهداشتی نوزاد جانسون

محصولات بهداشتی نوزاد جانسون را می توان قدیمی ترین برند محصولات بهداشتی نوزاد و کودک و والدین در سرتاسر جهان درنظر گرفت. این محصولات آنقدر ملایم بوده که برای همه سنین قابل استفاده می باشند. این کمپانی بین المللی شعار استراتژیک خود را "مهربان بودن با کودکان و رویاهای آنها و مهربانی و همدل بودن انسان ها با یکدیگر...

شامپو طلایی جانسون

محصولات بهداشتی نوزاد جانسون

محصولات بهداشتی نوزاد جانسون را می توان قدیمی ترین برند محصولات بهداشتی نوزاد و کودک و والدین در سرتاسر جهان درنظر گرفت. این محصولات آنقدر ملایم بوده که برای همه سنین قابل استفاده می باشند. این کمپانی بین المللی شعار استراتژیک خود را "مهربان بودن با کودکان و رویاهای آنها و مهربانی و همدل بودن انسان ها با یکدیگر  و مهربان بودن با طبیعت قرار داده است که در طول سالیان کاریخود همواره به آن وفادار و سعی در بهبود این امرنموده است.

بیشتر

Johnson جانسون 

Johnson جانسون

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت