نماد اعتماد الکترونیکی

Tixozin تیکسوزین

اسپری سوختگی نوزاد تیکسوزین tixozin

اولین اسپری پیشگیری و درمان ادرار سوختگی نوزادان
محصول بلژیک

Tixozin تیکسوزین یک محصول وجود دارد.